Wyszukiwarka:
Wszystkie >

Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany

03000000-1 - Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne 09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii 14000000-1 - Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne 16000000-5 - Maszyny rolnicze 18000000-9 - Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki 19000000-6 - Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma 22000000-0 - Druki i produkty podobne 24000000-4 - Produkty chemiczne 30000000-9 - Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania 31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie 32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny 33000000-0 - Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała 34000000-7 - Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu 35000000-4 - Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny 37000000-8 - Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące 41000000-9 - Woda zlewnicza i oczyszczona 42000000-6 - Maszyny przemysłowe 43000000-3 - Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany 44000000-0 - Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej) 45000000-7 - Roboty budowlane 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne 51000000-9 - Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego) 55000000-0 - Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów) 63000000-9 - Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży 64000000-6 - Usługi pocztowe i telekomunikacyjne 65000000-3 - Obiekty użyteczności publicznej 66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 73000000-2 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze 75000000-6 - Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego 76000000-3 - Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego 77000000-0 - Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie 79000000-4 - Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej 90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne 92000000-1 - Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe 98000000-3 - Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste