Search engine:
03000000-1 - Produse agricole, de fermă, de pescuit, de silvicultură şi produse conexe 09000000-3 - Produse petroliere, combustibil, electricitate şi alte surse de energie 14000000-1 - Produse de minerit, metale de bază şi produse conexe 15000000-8 - Alimente, băuturi, tutun şi produse conexe 16000000-5 - Utilaje agricole 18000000-9 - Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de voiaj şi accesorii 19000000-6 - Produse din piele, materiale textile, din plastic şi din cauciuc 22000000-0 - Imprimate şi produse conexe 24000000-4 - Produse chimice 30000000-9 - Echipament informatic şi accesorii de birou, cu excepţia mobilierului şi a pachetelor software 31000000-6 - Maşini, aparate, echipamente şi consumabile electrice; iluminat 32000000-3 - Echipament de radio, televiziune, comunicaţii, telecomunicaţii şi articole conexe 33000000-0 - Echipamente medicale, produse farmaceutice şi produse de îngrijire personală 34000000-7 - Echipament de transport şi produse auxiliare pentru transport 35000000-4 - Echipament de securitate, de luptă împotriva incendiilor, de poliţie şi de apărare 37000000-8 - Instrumente muzicale, articole sportive, jocuri, jucării, obiecte de artizanat, obiecte de artă şi accesorii 38000000-5 - Echipamente de laborator, optice şi de precizie (cu excepţia ochelarilor) 39000000-2 - Mobilă (inclusiv mobilă de birou), accesorii de mobilier, aparate de uz casnic (exclusiv dispozitive de iluminat) şi produse de curăţat 41000000-9 - Apă captată şi epurată 42000000-6 - Echipamente industriale 43000000-3 - Utilaje pentru minerit, cariere de piatră şi construcţii 44000000-0 - Structuri şi materiale de construcţii; produse auxiliare pentru construcţii (cu excepţia aparatelor electrice) 45000000-7 - Lucrări de construcţii 48000000-8 - Pachete software şi sisteme informatice 50000000-5 - Servicii de reparare şi întreţinere 51000000-9 - Servicii de instalare (cu excepţia programelor software) 55000000-0 - Servicii hoteliere, de restaurant şi de vânzare cu amănuntul 60000000-8 - Servicii de transport (cu excepţia transportului de deşeuri) 63000000-9 - Servicii de transport anexe şi conexe; servicii de agenţii de turism 64000000-6 - Servicii poştale şi de telecomunicaţii 65000000-3 - Utilităţi publice 66000000-0 - Servicii financiare şi de asigurare 70000000-1 - Servicii imobiliare 71000000-8 - Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi de inspecţie 72000000-5 - Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă 73000000-2 - Servicii de cercetare şi de dezvoltare şi servicii conexe de consultanţă 75000000-6 - Servicii de administraţie publică, de apărare şi de asigurări sociale 76000000-3 - Servicii privind industria petrolului şi a gazului 77000000-0 - Servicii pentru agricultură, silvicultură, horticultură, acvacultură şi apicultură 79000000-4 - Servicii pentru întreprinderi: drept, marketing, consultanţă, recrutare, tipărire şi securitate 80000000-4 - Servicii de învăţământ şi formare profesională 85000000-9 - Servicii de sănătate şi servicii de asistenţă socială 90000000-7 - Servicii de evacuare a apelor reziduale, de eliminare a deşeurilor, de igienizare şi servicii privind mediul 92000000-1 - Servicii de recreere, culturale şi sportive 98000000-3 - Alte servicii comunitare, sociale şi personale